6/10 BLANSKO - Guerilla Poetring a Zlodějky lžiček    12/10 KARVINÁ - Zlodějky lžiček    13/10 OSTRAVA - Zlodějky lžiček    16/10 Guerilla Poetring     27/10 BRNO - Umění žít umění(m)     3/11 BRNO - Desatero podle Dagmar                                  4/11 TŘEBÍČ - Desatero podle Dagmar     17/11 DEN POEZIE - Guerilla Poetring     29/11 BRNO  - Kulinárium/Zlodějky lžiček 8/12 KYJOV - Desatero podle Dagmar

facebook          twitter          youtube          instagram

blanka@blankafiserova.cz